Obrasci za tvrtke

U nšem kompletu za poduzeća nalaze se slijedeći dokumenti u WORD i EXCELL formatu.

EXCELL

Knjiga prometa

Knjiga putnih naloga

Putni nalog

Obračun loko vožnje

Kontrola kumulativa PDV-a

Knjiga primitaka i izdataka

KRM Kartica repromaterijala

Obrazac TO  - tražbine i obveze

Potvrda o dohotka

PPMIPO Obračun poreza na potrošnju 2% ili 3%

Putni radni list – 3 verzije

Račun otpremnice

Otpremnica

Odobrenje

Radni nalog

Skladišna kartica

KNJIGA POPISA sa obračunom inventure

Obračun ugovora o djelu

Obrazac DI – dugotrajne imovine

Kontrola uplate utrška

Kontrola utroška goriva za službena vozila

OKFŠ obrazac

TZ obrazac

IOS tekst

Kompenzacija dvostruka i višestruka

Obračun kamata

Obrazac DONH

Obrazac PD s prilozima

Obrazac PD-IPO

Obrazac PD-NN

Obrazac PD-DOP

Pregled dnevnog prometa

Blagajna

Bilješke uz financijske izvještaje sa izjavama

Kontrola završnog obračuna po standardu revizije

 

WORD

Odluka o dodjeli stipendije

Odluka o popisu imovine

Izvješće povjerenstva za inventurni popis imovine

Fotografije

shutterstock_1045473466-632x422
COVID-19