Obrasci za zaposlenike

Obrasci za zaposlenike su jedni od najobimnijih paketa koje imamo u ponudi. Nastojimo da ponuđeni obrasci odgovaraju trenutačnoj potrebi na terenu.

Komplet se sastoji od:

 Odluka o dodjeli stipendije

Odluka o rasporedu godišnjeg odmora

Ugovor o radu – neodređeno ili određeno

Aneks ugovoru o radu

Ugovor o honoraru

Ugovor o volontiranju

Otkaz – tehnološki višak

Otkaz – sporazumni

Otkaz – istek roka

Otkaz – u probnom roku

Zahtjev za refundaciju HZZO zdravstvo

ER-1 obrazac

 

Evidencija o godišnjem odmoru

IP obrazac

IP1 obrazac

Loko vožnja

Obrazac DNR

Pomoćnik obračuna plaće

Obračun honorara

Obračun plaće

ERA – evidencija o radnom vremenu okomiti

ERA – evidencija o radnom vremenu vodoravni

ERA – evidencija o radnom vremenu dvokratno radno vrijeme

ERA – evidencija o radnom vremenu mobilni radnici

  • po mjesecima, sa iskazanim datumima i danima tjedna, sa posebno označenim praznicima
  • automatski obračun dnevnog i tjednog odmora
  • mogučnost izračuna minulog rada
  • automatsko praćenje utroška godišnjeg odmora
  • automatsko praćenje prekovremenog rada

Fotografije

04
COVID-19