Inventura na kraju godine

Prema čl.15 Zakona o računovodstvu propisana je obveza provedbe inventure odn.popisa imovine na kraju poslovne godine, a u svrhu utvrđivanja točnog činjeničnog stanja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA

Popis imovine i obveza

Članak 15.

(1) Poduzetnik mora na početku poslovanja popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu.

(2) Poduzetnik je dužan na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.

(3) Osim popisa iz stavka 2. ovoga članka, poduzetnik mora popisati imovinu i obveze u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poduzetnici ponekad misle da nemaju obvezu popisa jer nemaju robu na skladištu no to nije točno.

U odredbama Zakona jasno govorimo o IMOVINI i OBVEZAMA, što znači da se popisuje slijedeće:

  • sitan inventar,
  • dugotrajna imovine - oprema,
  • potraživanja od kupaca (ovjeren IOS)
  • roba na skladištu
  • materijal na skladištu
  • novci u blagajni i na žiro računu
  • te, obveze prema dobavljačima i kreditnim institucijama (ovjeren IOS)

 

Također potrebno je donijeti odluku o popisu imovine i obveza i na završetku imenovana komisija mora podnijeti izvješće.

Pripremili smo vam nekoliko besplatnih obrazaca za download da vam pomognemo u izradi vašeg popisa:

 obrazac IOS - izvod otvorenih stavaka

Odluka o popisu imovine - Odluka o popisu imovine i imenovanju inventurne komisije

Završni izvještaj - završni izvještaj inventurnih komisija

Nadamo se da smo barem malo pomogli.

 

Vaš OASIS Team 095/2516670

 

 

 

COVID-19