Obrasci za 2023.godinu

Objavljujemo narudžbenicu za nove obrasce za završni 2022. i poslovnu godinu 2023.godinu

U PDF formatu:

2023 web shop order METRO.pdf

U Excel formatu:

2023 web shop order METRO.xlsx

Svi obrasci koji se odnose na završni biti će u HRK kunama a obrasci za poslovanje 2023. u EUR-ima

 

 

Sa poštovanjem,

 

Vaš OASIS Team

095/2516670

COVID-19