Besplatni obrasci - EXCEL ...NOVO !

Jeste li imali situaciju da klijent donese račun sa stavkama koje se odnose i na TERETNO i na OSOBNO vozilo ? 

Ručno razdvajanje je uvijek zamorno, tako da smo osmislili ovu tabelu da vam pomogne kod izračuna 50% priznatog odn. nepriznatog PDV-a i osnovice.

 

2022 OBRAČUNA TERETNOG I OSOBNOG VOZILA U ISTOM RAČUNU

 

 

Vaš OASIS Team - Ana Protulipac

Ako trebate pomoć, nazovite nas 095/2516670

COVID-19