Objavljene su nove osnovice za doprinose u 2022.godini.

11.12.2021. 22:02

Objavljene su nove osnovice za doprinose u 2022.godini. i objavljujemo link na stranicu NArodnih novine.

 

COVID-19